Bohužel, na vzdělávací program:

L49-72-11-231-06 - Informatika dle schváleného RVP ZV - pro školy zřizované podle § 16, Zákona č. 561/2004 Sb. Jak vyučovat Algoritmizaci a programování​,​ webinář pro učitele II.

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.