Bohužel, na vzdělávací program:

23-28-15-PM-02 - Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí - prezenční

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.