Bohužel, na vzdělávací program:

P93-03-15-231 - Jak předcházet agresivitě a šikaně ve školním prostředí

se již nelze přihlásit. Program byl v tomto pololetí zrušen.